Proces projektowy

1.

Pierwsze spotkanie:  zapraszam do niezobowiązującego bezpłatnego spotkania, na którym omawiamy temat, analizujemy formalności, ustalamy potrzeby i zakres prac . Spotkanie ma na celu poznanie oczekiwań i potrzeb klienta, a także jego upodobań estetycznych. Można na spotkaniu przedstawić swoje inspiracje, zdjęcia innych realizacji czy wnętrz, które się podobają

2.

Wycena, umowa, harmonogram ralizacji umowy: na podstawie wstępnych uzgodnień przesyłam wycenę projektu dla każdego etapu prac.Określamy zakres umowy ( prace podstawowe, prace dodatkowe, zmiany w projekcie, nadzory autorskie).

3.

Inwentaryzacja/analiza działki: w przypadku budynków istniejących, których dotyczy inwestycja, konieczna jest inwentaryzacja z pomiarami, dokumentacją fotograficzną I oceną techniczną budynku. Z wizytą udaję się na miejsce, gdzie realizowana ma być inwestycja. Określam stan prawny, materiały geodezyjne, uwarunkowania lokalne, ukształtowanie terenu, infrastructurę techniczną, komunikację, ochronę środowiska itp.

4.
Projekt koncepcyjny: W kolejnym etapie przystępuję do wykonania koncepcji, uwzględniając wszystkie potrzeby I uwagi inwestora. Projekt koncepcyjny zawieraja:
  • zagospodarowanie terenu
  • rzuty, przekrój, na życzenie inwestora z modelem 3d.
  • wyznaczenie stref i układu pomieszczeń
  • zestawienie powierzchni oraz kubatury projektowanego obiektu

    Prezentacja koncepcji oraz korekty przebiegają w oparciu o rysunki 2d.
5

Po akceptacji koncepcji przystępuję do wykonania kompleksowego projektu budowlanego zawierającego wszelkie uzgodnienia i branże (architektoniczna, konstrukcyjna, instalacyjna)

6.

Projekt wykonawczy sporządza się na życzenie klienta i powstaje po uzyskaniu potrzebnych zezwoleń. Jest istotny dla wykonawcy inwestycji i stanowi podstawę do stworzenia kosztorysu.

0 +
Projects Completed
0 +
Happy Clients
0 +
Years Of Experience
0
Offices Worldwide